Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 3.10.2004
[Opdateret d. 4.10.2004]

ANMELDELSE
Christian Yde Frostholm:
Afrevne ord
Digte
96 sider
Kr. 189,-
Borgen
Udkommet 1. september 2004

 

Af
Lotte Skadborg Hansen[NB! Anmelderen Lotte Skadborg Hansen er kunstner og tingfinder. Besøg hendes hjemmeside på opsamler.dk og se, hvad hun fx selv har fundet i Københavnske rendestene. Hun har desuden bidraget til Senturas kommunal-encyklopædi] 
Omslag til bogen. Foto: Christian Yde Frostholm.

Christian Yde Frostholm (f. 1963) debuterede med digtsamlingen Før skrænten af sommeren i 1985. Siden har han udfoldet sit forfatterskab med en række digtsamlinger og en enkelt roman. Alle bøgerne – på nær debutbogen – er udkommet på Borgen.

CYF er hovedkraften bag det uomgængelige afsnitp.dk. Har man ikke allerede kendskab til dette udstillingssted for visuel poesi, er der ingen undskyldning for ikke at få det...
Besøg afsnitp.dk

CYF har tidligere stået bag beslægtede projekter, der kombinerer by, billede, skrift og affald. Først et større kollektivt projekt, Gaderne – byen skriver, hvor hans eget bidrag var en omfangsrig samling fotografier fra Paris som zoomede ind på skrift- og billedstumper i byrummet: Hårdt medtagne papirslapper på lygtepæle, grafittitags osv. Titlen på værket er Paris invasion.
Se Gaderne – byen skriver

CYF har også lavet Vigilance Propreté, som er en meget smuk billedserie af franske skraldeposer. Efter terrorangrebet i 2001 indførte Paris transparente skraldeposer som synliggjorde affaldet – og dermed eventuelle ubehagelige overraskelser. Med fransk sans for æstetik er poserne grøntonede og bærer påskriften Vigilance Propreté.
Se skønheden i affaldet

Man kan få mere at vide om Christian Yde Frostholms forskellige projekter på hans egen hjemmeside.
Besøg cyf.dk

*

RELEVANTE LINKS:

Læs et teksteksempel fra Afrevne ord på Senturas lyrikliste – også links til andre spændende ting om Christian Yde Frostholm...

Frem, tilbage, op og ned – gå på opdagelse i netversionen af Afrevne ord...

Har du ikke fået besøgt afsnitp.dk endnu, så skynd dig – tjek også den altid aktuelle plog...


 

Kunstneren som fluepapir

Christian Yde Frostholms udgivelse Afrevne ord er på flere måder et enestående værk. Ikke bare er hans projekt særpræget, interessant og konsekvent gennemført, men også selve udgivelsesformen er utraditionel. Værket udkommer nemlig i to forskellige versioner samtidig. I bogform og i en netversion. Teksten i netversionen er uddrag af bogens, men den er til gengæld bygget op omkring en serie af farvefotografier og tilføjer dermed andre og flere dimensioner til værket.

ANMELDELSE: Vi er vant til at bevæge os rundt i en filtreret virkelighed. Vores hjerne er som regel så elskværdig at fjerne de indtryk, vi ikke har brug for, før end vi sanser dem for alvor. Brudstykker af samtaler, en forbipasserendes lædertaske, et tabt stykke snor, åndssvage statements på T-shirt, en ordinær lyd, en håndværker, der spiser, en sky, der driver over himlen og så videre og så videre. Vi ænser ikke det meste, for vi har vores projekter, vores middagsmad og lyskryds at tænke på. Og ser vi det endelig, lagres det ikke, men kategoriseres automatisk som betydningsløst.

Et katalog af fragmenter
Titlen Afrevne ord er en slags genrebetegnelse for bogens samling af ganske korte tekster. Den indeholder et par digte, men ellers er den netop et katalog over fragmenter af alt fra forbipasserendes dialog, tekst fra skilte og T-shirts, til synsindtryk og ind imellem tilknyttede refleksioner. Christian Yde Frostholms princip er sansernes åbenhed og fastholdelse. Hans projekt er dermed i familie med andre kunstneriske genrer, hvor kunstneren ikke selv skaber et værk fra bunden, men søger sine værker i det allerede eksisterende. Kunsten ligger i finderens øje og hans selektion.

Den svedende, der drak i store slurke.
Den fluorescerende stribe i håndværkerens hår i samme farve som hans arbejdstøj.
De blå sko.

Men hvorfor denne vedholdende fascination af det, der vel ret beset er sanseaffald? Som det ses af eksemplet her, er det jo ikke åbenlyse guldkorn han samler. Det er netop det sædvanligvis betydningsløse, som alligevel må have en betydning siden det satte sig fast i hans bevidsthed, og som i hvert fald får det i kraft af at stå på en bogside.

Afrevne ord i forbifarten.
Uoversætteligheden, som sætter sig fast.
Det man ikke kan sige, men som alligevel bliver forstået.

Det gådefuldt almindelige
Almindelighederne og stumperne og stykkerne bliver gådefulde, når de samles og hobes op. I et af digtene nærmer Frostholm sig efter en lang og betagende opremsning af marginale syn og sansninger fra byens rum denne sammenfatning:

Alt sammen fuldkommen usynligt,
glemt som en anden tid, en middelalder, en evig øjenkrog,
en underverden lige for fødderne.

Christian Yde Frostholm opdager og skaber en underverden med sine registreringer. Læseren bliver suget med ned og får tilmed muligheden for at overtage hans syn bagefter.

Vi vender tilbage til digtet fra før:

Alt sammen fuldkommen usynligt,
glemt som en anden tid, en middelalder, en evig øjenkrog,
en underverden lige for fødderne
Og klos op ad dén,
alle tegnene, hårdtoptrukne, signalerende, alle pejlemærkerne.
Fødderne rammer, hvor de skal i deres zigzag,
hjulene følger kunstfærdigt spor og angivelser, lys og reflekser.

De tegn, han refererer til her er asfaltens bemalinger. Vi ser to eksempler på bogens omslag: Et gult A, der er revet i stykker af trafikken – apropos de afrevne ord. Og på bagsiden et O og under det et spor af en tidligere bemaling. Asfaltens tegn, der skal vise os, hvordan vi skal navigere i byrummet, er umiddelbart underverdenens modsætning. For tegnene er klar betydning, klart indhold. Ingen vil betvivle deres funktionelle værdi.

En underverden opstår
Men ligesom ordet 'gaffel' forvandler sig fra indhold til ren lyd, når man siger det mange gange nok, så opløser asfaltens tegnsystem sig også, hvis man i stedet for bare at lade sig lede af det, begynder at fokusere indgående på det. Tegnene bliver til abstraktion og hermed opstår en anden underverden. Og det er den, Christian Yde Frostholm udforsker i sine fotografier i netversionens udgave af Afrevne ord.

Fotografi af asfalt. Fra netversionen af Afrevne ord. Foto: Christian Yde Frostholm    Fotografi af asfalt. Fra netversionen af Afrevne ord. Foto: Christian Yde Frostholm    Fotografi af asfalt. Fra netversionen af Afrevne ord. Foto: Christian Yde Frostholm

Fotografierne er meget konsekvent optaget. Kameraretningen er mod jorden. Der er ingen mennesker, kun eventuelle tabte genstande som et cigaretskod, en mælkekarton og så en enkelt knaldrød bil. Asfaltoptagelserne står fantastisk flot, med den gråsorte asfalt som gennemgående element og ellers som regel indslag af en enkelt eller to stærke farve – en lysende klar gul, rød, blå og hvid. Billederne fungerer som en blanding mellem abstrakte, konkrete kompositioner og den fotografiske dokumentation af asfaltens tegn og ikke mindst de spor, der er afsat på og omkring dem.

Navigationen gør én tænksom
Udover billeder føjes endnu et lag til værket i netversionen. Hvert billede er nemlig omgivet af pile, som tillader en at navigere i forskellige retninger. Frem, tilbage, op og ned. Man mister overblikket og fornemmelsen af, hvor man er, når man bevæger sig rundt. Og det medfører, at man kommer til at tænke over navigationen – som netop spejler indholdet i billederne. En af de sproglige iagttagelser kommer til at virke betegnende for netversionen:

Set fra et punkt højt over gadeplanet er folk ikke længere på vej noget sted hen. De sidder i busserne med hænderne om håndtaget på sædet foran sig som i en forlystelse.

På samme måde får man som beskuer muligheden for at klikke sig rundt i asfaltens og byens underverden og lade sig fortabe i de registrerede sansninger. Lad os håbe, at andre bliver inspireret af Frostholms dobbelte udgivelse, for den understreger kun, hvad han selv tidligere har vist: at mediet er mere end velegnet til at formidle poetiske oplevelser.

Som nævnt så smitter Frostholms åbne syn af på læseren. Og det er lidt af en gave.

I dag på vej til arbejde så jeg selv et lille hvidt fjer i en busk, fire blå kontorstole bag et hegn, en blå firkant, skiltet Himmelekspressen og gennem vinduet så jeg en stol lagt op i en køjeseng. Jeg så små plasticstykker, et der lignede et nøglehul, jeg så tabt papir og pigen ved busstoppestedet var der ikke.


NB! Linjeopsætningen i citaterne kan være lidt anderledes end i de originale digte.

[ t o p ]       [ h j e m ]