Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

UDDRAG
Ursula Andkjær Olsen:
Atlas over huller i verden
Digte
136 sider
Kr. 198,-
Gyldendal
Udkommet 22. september 2003

[Digtet bringes med venlig tilladelse fra forlaget]

 

Af
Ursula Andkjær Olsen


Omslag til bogen


Uddrag fra bogens bagsidetekst:

HULLER I BØGER

Et hul er ifølge traditionen ingenting, der har indtaget nogets plads. Der findes i visse bøger huller, som man kan falde ned i, eller blot falde i eller falde rundt i. Nogle gange kun ét hul, nogle gange slet ingen, hvis man er heldig op til flere. Så falder man i dem, og man kan ikke bevæge sig, ikke det mindste, og ikke tænke, kun falde.*

RELEVANTE LINKS:

Jakob Hansen lavede til Sentura #8 et langt interview med Ursula Andkjær Olsen – "Det afgørende vigtige ved sproget, og det som er grunden til at min poesi også må handle om sproget, er at sproget er en frygteligt dominerende del af virkeligheden."
[Sentura #8 kan købes for kr. 30,-]

Ursula Andkjær Olsen har udgivet hæftet "Syndfloder" i serien B16 hos Basilisk, koster kr. 20,-

DR Voksenundervisning har udgivet et interview med Ursula Andkjær Olsen på video – lån den via Bibliotek.dk

Læs en bibliografi om Ursula Andkjær Olsen og få tip til yderligere læsning

 

Teksteksempel

Uddrag fra Atlas over huller i verden

Det er med harmonien som med frelsen, den er kun
pletvis, indimellem kommer disharmonien, det er
noget vi forstår: uden disharmonien var der ingen
spænding. Uden disharmonien var der ingen
harmonilære, og disharmonien skærer så skønt i
hjerterne, det er hjerteskærende som den skærer i
hjerterne. Harmonien er også nødvendig for
harmonilæren, den er de nulpunkter, de huller, som
skønheden kravler op af. På den måde består
harmonilæren af det ene og det andet.

Nye disharmonier rejser sig
af de huller som de
første frembragte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbage til Lyriklisten]