Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Offentliggjort d. 20.9.2003
[Opdateret d. 24.9.2003]

ANMELDELSE
Martin Glaz Serup:
Borgmester Gud
Digte
48 sider
Kr. 149,-
Lindhardt og Ringhof
Udkommet 25. august 2003

 

Af
René Egeskov Gjerka
Omslag til bogen

SKRÆP! Samtidig med udgivelsen Borgmester Gud er Martin Glaz Serup debuteret som børnebogsforfatter.
Sammen med illustratoren Pia Thaulov har Serup forfattet en lille letlæst børnebog om en stresset landmand og hans skræppende gæs, der forsøger at advare ham mod et natligt indbrud, hvor hele stuehusets inventar stjæles. Dagen efter sælger landmanden sine støjende gæs og glæder sig over den nyvundne ro uden skræp og TV støj.
Med sin afsluttende morale vækker Skræp! vage minder om 1970´ernes antimaterialistiske børnebogslitteratur. Men historien er fortalt med et glimt i øjet og uden tvivl helt på højde med sin målgruppe, som må nyde de sjove, farvemættede illustrationer og skævt tegnede figurer og motiver.
Skræp! er god til børn, der gider andet end firkantede robotfigurer og nuttede Pokémondyr med Manga øjne.

Omslag til bogenSkræp!
Børnebog
32 sider
Kr. 189,-
Gyldendal
Udkommet 25. august 2003


/Reg 20-09-03


*

RELEVANTE LINKS:

Læs digteksemplet Det er byfest fra Borgmester Gud på Lyriklisten – også links til andre digte

Hør Martin Glaz Serup læse op fra Borgmester Gud hos Nypoesi.net

Læs Senturas interview med Martin Glaz Serup fra september 2002 – med digteksempler fra debutsamlingen Shylas ansigt

Martin Glaz Serup indledte i december 2002 A8-serien med give-væk publikationen Travelling Salesman – kan hentes hos Minimalportal


 

Glade opstød:
Festlig ragnarok

Slip et par mønter og kom til byfest hos Martin Glaz Serup. Det kan godt betale sig, mener vor anmelder.

Martin Glaz Serups anden digtsamling, Borgmester Gud, kan ses som en direkte opfølger til sidste års debut Shylas ansigt.

Og hedt går det for sig i den hysteriske Borgmester Guds by, der kan tolkes som en metafor for den globale landsby, hvor aggresive, imperialistiske, amerikanske neo-konservative kræfter på demagogisk vis sætter dagsordenen:

CNN, som viser flimrende billeder af krig klippet med reklamer af jordbæris. Tungtlastede tog, der farer forbi i baghaverne læsset med ammunition til fronten, mens Manhattan synker sammen i en regn af tænder i kosmopolitternes hjemstavn…

Karnevalistisk spot
Hos Martin Glaz Serup fungerer lyrikken som en slags platform til at forholde sig kritisk over for alle mulige dogmatiske og fanatiske systemer og ideologier – lige fra almindelig overdreven nationalisme til fascisme og nynazisme. I Borgmester Gud bliver både Sveriges-demokrater og franske Jean-Marie le Pen udsat for karnevalistisk spot i behageligt passende doser: Alle er de små borgmester-guder.

Dermed gør Martin Glaz Serup det helt krystalklart, at han er en politisk digter, som tilmed ikke skammer sig over at være det. Snarere tværtimod. Og på mange måder må Martin Glaz Serups digte ses i forlængelse af 60`ernes og 70`ernes ideologikritiske tradition. Men i modsætning til den gamle politiske og kunstneriske garde er Martin Glaz Serups digte ikke så tynget af sure opstød, depression og kulturpessimisme, omend kritikken stadig er krads.

Glæden ved almindelige platheder
Således forstår digteren at formidle sine politiske budskaber i en poetisk form, der inviterer til at medreflektere selve formen, formidlingen og hans eget forfatterskab – samtidig med, at digtene går i dialog med andre kunstnere og forfattere, fx den formbevidste Chatwin, der spiller en central rolle i Borgmester Gud. Af andre inspirationskilder og dialogpartnerere kan bl.a. nævnes Laurie Anderson, Peter Laugesen og Lars Bukdahl.

Borgmester Gud, der har mange fortællende træk, er en lille opdagelsesrejse rundt i alt muligt. Vi er i Texas, Paris, det synkende Venedig, og der tales engelsk, tysk og svensk på alle leder og kanter. Nogle af digtene og især relationerne mellem dem og andre(s) litterære og kunstneriske bestræbelser kan godt læses med tunge litteraturteoretiske briller – men selv mister samlingen som helhed aldrig kontakten med det levede liv, hverdagens små rim og remser og den usnobbede glæde ved almindelige platheder. Tag fx dette klip fra et af digtene:

    »Så lys så lyd så
    hej ho haj hoho
    latter ludende luder
    schoolgirl med finnen fremme
    så træt i hullede gamacher
    til arbejde vi gå
    svingende med tasker Taschen tascher […]«

En poetisk understrøm
I Martin Glaz Serups digte taler mange stemmer, men stadig inden for rammerne af det lyrisk genkendelige som f.eks. i digtet, hvor hændelsen den 11. september genfortælles eller erindres på poesiens præmisser:

    »Chet Baker blæser
    Moon love imens
    Manhattan synker sammen og
    asken falder som sne
    i en regn af tænder.

    H´s tvillingetårne mod
    En skyfri himmel
    En –
    Et h så endnu et
    – så I
             ingenting«

På denne måde nuanceres udsagnene i Martin Glaz Serups digtning ofte af en poetisk understrøm, der bløder lidt op på den skarpe ideologikritik og de politisk motiverede sværdslag.

Men tag ikke fejl af den unge digter. Der er stadig ting, der skal siges lige ud ad posen, selvom det risikerer at give hårde håndkantsslag fra enkelte kritikere.

Slip et par mønter og kom til byfest hos Martin Glaz Serup. Det kan godt betale sig.

[ t o p ]       [ h j e m ]