Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

UDDRAG
Klaus Høeck:
Canzone
Digte fra Nørrebro
160 sider
Kr. 125,-
Gyldendal
Udkommet 5. september 2003
Genudgivelse i paperback
[opr. udkommet 1981]

[Digtet bringes med venlig tilladelse fra forlaget]

 

Af
Klaus HøeckOmslag til bogen


*

RELEVANTE LINKS:

Læs et interview med Høeck fra Reception 2001 – "Jeg har haft nogle vers, hvor der kun stod lyde. En slags affald af ord, som kom fra det system, jeg arbejdede med..."

I 2004 udgav Klaus Høeck digtsamlingen Hsieh – læs et teksteksempel på Senturas lyrikliste

Besøg Klaus Høecks side på Forfatternet – "...de digtere, der har gjort størst indtryk på mig, er Pablo Neruda, Saint-John Perse..."

Hvorfor har Høeck valgt at offentliggøre politiske digtsamlinger på internettet? Læs svaret hos nypoesi.net

Links til tre online digtsamlinger af Klaus Høeck

Det kgl. Bibliotek præsenterer Klaus Høecks forfatterskab under overskriften "Ånd og matematik"

 

Teksteksempel

Uddrag fra Canzone

26

De mærkelige lampekupler på
Dronning Louises Bro har altid mindet
mig om Oktober eller Nevskij Prospektet
i Leningrad (selv om jeg ærligt må

indrømme, at jeg aldrig har været der).
Sådan er det også med kærligheden.
jeg ved faktisk ikke meget om den,
har aldrig været god til den, men jeg ser

den i et særligt lys (som gennem sunken
is) hvilket vil sige: jeg tror på den.
Også nu, hvor den er ved at slutte

i vældige farveskrud over havnen.
Hvad skulle det hjælpe at fylde himlen
med sit personlige afsavn og smerte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbage til Lyriklisten]