Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 11.01.2005
[Opdateret d. 12.1.2010]

INTERVIEW
med Peter Legård Nielsen om Gyldendals CitatleksikonMere citatleksikon?
Læs interview med Rune T. Kidde om Forfattere, fyndord og folkemunde – Citater fra Garfield til Gud

 

Af
Ulf Joel Jensen 
Omsalg til bogen

Fakta om bogen:
Peter Legård Nielsen (red.):
Gyldendals Citatleksikon. Verdens bedste citater.
536 sider
Kr. 249,-
Gyldendal
Udkommet november 2004

Om værkets redaktør:
Peter Legård Nielsen er født i 1960 i Fjerritslev. Han er uddannet bibliotikar og tidligere formand for Danske skønlitterære forfattere. Legård Nielsen debuterede i 1985 med digtsamlingen Hjertets blodige tempel – to år senere fulgte den første roman Mens solen langsomt brænder op. Siden har Peter Legård Nielsen udgivet en stribe romaner og desuden fungeret som redaktør af forskellige antologier, senest Når mænd elsker mænd og kvinder elsker kvinder fra 2003.

Et citat fra Gyldendals Citatleksikon: "Regeringen har besluttet sig for et tema med fugle og bier. Flere gange om dagen viser man en fjernsynstegneserie, hvori en bi med et vellystigt udtryk flyver fra blomst til blomst, mens en stemme siger: "Der er en sygdom, som spredes gennem sex." I slutningen af tegneserien falder bien død ned.
   Vi vil gerne gøre det helt klart, at bier ikke er promiskuøse. De bærer ikke aids. Og de besøger ikke blomster for at få sex, men for at få nektar."
– Ton Kempts, sekretær for Foreningen af hollandske biavlere.*

RELEVANTE LINKS:

Læs også Senturas interview med Rune T, Kidde, redaktøren af Forfattere, fyndord og folkemunde – Citater fra Garfield til Gud. Det udkom samtidig med Gyldendals Citatleksikon – ja, sjovt nok havde bøgerne også helt samme pris...

Besøg Peter Legård Nielsens side på Forfatternet – "Kunstnere, som betyder meget for mig: Karen Blixen, Fjodor Dostojevskij, Jean Rhys, Neil Young, Joni Mitchell, Patti Smith og Alfred Schnittke."...

Peter Legård Nielsen har været formand for Danske Skønlitterære Forfattere – besøg foreningens hjemmeside...

Citatleksikonet er udkommet på Gyldendal – besøg forlagets hjemmeside...


 

Interview med Peter Legård Nielsen:
Blomsterne, bierne – og Freud

Det nyligt udsendte Gyldendals Citatleksikon har den stærkt forpligtigende undertitel Verdens bedste citater. Så har man slået tonen an – og den slags forpligter. Sentura har derfor stillet bogens redaktør, Peter Legård Nielsen, en stribe nærgående spørgsmål, kredsende om hvorfor, hvordan og hvorledes.
   Det blev – lidt overraskende – til en historie om det begærlige menneske og de upromiskuøse bier...

[NB! ujj: Ulf Joel Jensen PLN: Peter Legård Nielsen]

ujj: Hvorfor i alverden skrive et citatleksikon?

PLN: For ca. 10 år siden fik jeg foræret en citatbog, som jeg egentlig bare havde regnet med at sætte på hylden, fordi jeg forbandt citater med moraliserende banaliteter. Tilfældigvis begyndte jeg at bladre i bogen og var solgt. Jeg tilbragte det meste af en eftermiddag med at grine og føle mig ramt. Samtidig blev jeg ret irriteret på bogen, fordi der var for mange dårlige citater, som trak de gode citater ned. Da min redaktør, Ole Knudsen, for et par år siden så spurgte, om jeg ville være interesseret i at lave en citatbog, slog jeg øjeblikkelig til, fordi det gav mig chancen for at lave en bog, som jeg syntes, at den skulle være.

ujj: Hvordan skriver man et citatleksikon? Baserer du dig på udenlandske værker, eller har du støvet alting op fra grunden selv?

PLN: Jeg har selv støvet tingene op, men med den vigtige tilføjelse, at det i dag er langt lettere at opspore citater, end det var tidligere, idet man bl.a. kan søge på internettet. Jeg synes, at Citatleksikonet både skulle have en kerne af klassiske citater, som man ville forvente at finde i det, og en masse nye, gerne usædvanlige citater. Jeg har også ledt efter udenlandske citater og oversat dem. Derudover er der jo mange aktuelle citater i fx aviser. Når man er ved at lave en citatbog, sker der i øvrigt det, at man begynder at se citater overalt.

ujj: Hvordan sikrer du dig, at dine citater er korrekte? Hvad stiller man fx op i de tilfælde, hvor der ikke er en "autoriseret" oversættelse af et udenlandsk citat? Eller i de tilfælde, hvor kilden er mundtlig – hvordan sikrer man sig, at man er tættest muligt på det sagte?

PLN: Det er et centralt problem, som jeg har brugt meget tid på. Helt grundlæggende er det selvfølgelig umuligt at gennemgå fx Søren Kierkegaards samlede værker for at verificere en sætning.
»Derudover opdagede jeg, at mange, især ældre citater enten består af en sammentrækning af flere sætninger, og at de derfor findes i mange varianter, eller at de er oversat flere gange med nogle meget forskellige resultater til følge.«
Derudover opdagede jeg, at mange, især ældre citater enten består af en sammentrækning af flere sætninger, og at de derfor findes i mange varianter, eller at de er oversat flere gange med nogle meget forskellige resultater til følge. Hvor jeg har kunnet, har jeg sporet citatet tilbage til kilden, og en del af de udenlandske citater har jeg genoversat. Men det gav så et nyt problem, hvis det var et kendt citat, fordi min oversættelse ikke måtte afvige for meget fra det oprindeligt oversatte citat, da læseren så ikke ville kunne genkende det.
    Nogle gange, fx i forbindelse med de mundtlige citater, har jeg været nødt til at være meget kritisk over for kilden og prøve at finde en, som jeg kunne have tillid til. Selv om jeg under indsamlingen var meget opmærksom på dubletter, kunne jeg alligevel i slutfasen fjerne, hvad der svarede til ca. 25 manuskriptsider. Alt sammen citater, som kun et større detektivarbejde afslørede som dubletter.

ujj: Hvordan vælger man ud? Et af mine favoritcitater er Tom Kempts citat, som jo bl.a. siger, at bier helt sikkert ikke er promiskuøse... Men det er jo også et rigtigt "sært" og usædvanligt citat.

PLN: I udvælgelsen spillede der mindst to ting ind: Min overordnede hensigt med at lave Citatleksikonet, og at jeg først og fremmest er romanforfatter.
»Min hensigt var at fravælge de mere sentimentale citater og i stedet vælge de drillende, morsomme, oprørske og fandenivoldske citater.«
Min hensigt var at fravælge de mere sentimentale citater og i stedet vælge de drillende, morsomme, oprørske og fandenivoldske citater. Dem, der undergraver politiske, religiøse, kønsmæssige og seksuelle dogmer og vrangforestillinger og ligesom i et snuptag viser, hvordan virkeligheden ser ud. Samtidig har jeg valgt og sammensat citaterne således, at de går i dialog med hinanden, uddyber eller modsiger hinanden, og således at der opstår en slags "flow", hvor et begreb, en tanke eller en følelse anskues fra mange vinkler.
    Citatet om bierne, der hverken er promiskuøse eller spreder aids, illustrerer både vores forhold til blomster og bier og vores forestillinger om aids.

ujj: Hvordan vælger man fra? Du har et langt afsnit om litteratur og et tilsvarende om kunst – men ikke ét citat af fx Poul Borum.

PLN: Grunden er ganske enkelt, at jeg ikke er stødt på et citat af Poul Borum, som egnede sig til at tage med. Når man laver denne slags opslagsværker, mener jeg, det er vigtigt, at man ikke går på kompromis med indholdet og begynder at kigge på, hvilke ophavsmænd, der "bør" tages med, fordi de på andre måder har ydet en vigtig indsats.
    Mit kriterium for fravælgelse har i høj grad handlet om kvalitet. Hvis et citat ikke har, hvad jeg opfatter som en overraskende, tankevækkende drejning, har jeg som regel ikke taget det med.

ujj: Det virker som et gigantisk arbejde at skrive et sådant leksikalt opslagsværk... Hvor lang tid har du været om at skrive bogen?

PLN: Ca. to år – men i den periode har jeg også lavet andre ting end Citatleksikonet.

ujj: Til sidst – naturligvis – vil jeg gerne høre dit favoritcitat...

PLN: Det er svært. Der er mange. Et af dem, jeg virkelig godt kan lide, er Sigmund Freuds opsummering af mennesket:
"Hvor de elsker, begærer de ikke, og hvor de begærer, elsker de ikke."

[ t o p ]       [ h j e m ]