Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem

 M A G A S I N   F O R   F I L M   -  L I T T E R A T U R   -  T V                 w w w . s e n t u r a . d k

 

 

Johnny Hedegaard Madsen har fundet interviewet, og det bringes her med Ekstra Bladets tilladelse.
 
Billederne har Ursula Munch-Petersen venligst tilladt os at bringe. De har senest været udstillet sammen med det meste af Gustaf Munch-Petersen øvrige produktion på Bornholms og Silkeborgs Kunstmuseer, 2000. Det er ikke tilladt at kopiere dem.
Klik på billederne for at se dem i større format.
 
Gustaf Munch-Petersen faldt som frivillig i den spanske borgerkrig, bare 26 år gammel.
Han nåede at udgive digtsamlingerne:
Det nøgne menneske (1932),
Det underste land (1933),
Mod Jerusalem (1934) og
Nitten digte (1937).
 
Ekstra Bladet, 25 september, 1933.

EN MUNCH-PETERSEN TIL -
OG HELLER IKKE KEDELIG

Digteren og Verdens-Vagabonden Gustaf Munch-Petersen om sin nye bog og om sine Vandringer i Nord og Syd.

Fra Arabiens Hede til Grønlands Kulde

"Hvis man virkelig er Kunstner, flyder man altid ovenpaa"
Dialog under cypresserne. 1935. Privat eje.Hvis en Mand bærer Efternavnet Munch-Petersen, kan man være forbandet paa, at der er noget usædvanligt ved ham, hvad enten han er Jurist, Læge, Ingeniør, Klovn eller Digter - eller muligvis Kommunist - er han det paa en ganske særlig Maade, som ikke ligner noget andet Menneskes Maade.
   I den Henseende bærer den unge Digter Gustaf Munch-Petersen sit navn med Hæder. Han er i høj Grad noget for sig.
   I Fjor debuterede han med en Digtsamling - "Det nøgne Menneske" som ingenlunde gik upaaagtet hen - og nu kommer han paa i Dag med en Roman.
   - Hvad er det for en Bog, har vi spurgt Forfatteren?
   - Den hedder "Simon begynder". Noget af den er skrevet på Grønland, da jeg laa deroppe som Arbejder ved Kryolitbruddene og Resten er skrevet paa Sicilien - i Taormina.
   - Deres Arbejdsværelser ligger lidt langt fra hinanden!
   - Ja, men det kommer af, at jeg har en stor Lejlighed hele Verden. Jeg er snart Arbejder, snart Matros saa faar man set sig om.

En Kunstner en Sejrherre

Uden titel. 1934. Privat eje.   - Hvad skildrer De i den nye Bog?
   - Jeg gør Rede for min Opfattelse af begrebet Kunstner. Det er noget, der ligger i Blodet. Hvis et menneske er Kunstner, er han det under alle Livets Forhold da staar han som Sejrherre i alt, enten det drejer sig om hans Arbejde eller om hans Kærlighed. Saadan er Simon, han er Student, Arbejder, Matros, Forfatter og Arbejdsløs, men under alle disse Forhold er det ham, der har sit faste Tag i Livet og ikke omvendt det er ham, der bestemmer, og ham der er den sejrende. Intet kan faa Bugt med ham.
   - Har De selv den Følelse over for Tilværelsen?
   - Ja, det kan De stole paa, jeg har. Jeg kan altid klare mig, overalt og ligegyldigt under hvilke Forhold. Jeg har baaret Mursten i Tunis og lavet "Fidustegninger" paa Sicilien og har altid forstaaet at klare Ærterne. Hvis man virkelig er Kunstner, er det nemlig ikke Livets Mening med En, at der skal ske En noget slemt saa flyder man altid ovenpaa.
   - Under hvilken Form fortæller De dette?
   - I Bogen? Ja, jeg kan sige Dem, at saa snart jeg havde skrevet min nye Bog, fik jeg et Tilbud om at lave den om, saa den kan opføres paa Film men det viste sig, at dette ikke var nødvendigt den havde allerede Filmmanuskriptets Form og nu bliver den snart Filmatiseret.

[ t o p ]      [ n æ s t e   s i d e ]