Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 8.5.2007
[Opdateret d. 11.5.2007]

ANMELDELSE
Henrik List:
Sidste nat i kødbyen
Essays
400 sider
Kr. 299,-
Aschehoug
Udkommet 8. maj 2007

 

Af
Christian Bonde Korsgaard
Omslag til bogen

Henrik List
Er født 1965, forfatter og journalist. I en lang årrække ansat på Berlingske Tidende som kulturskribent – nu freelancer med klummer i magasinerne Arena og Fokus.

Henrik List har skrevet en lang række bøger, bl.a. novellesamlingen Pussyland [Rosinante, 2001] og biografien Katja KXXX – stjerne i syndens by [Tiderne skifter, 2002].

Senest udkom Bangkok Ladyboys [Tiderne skifter, 2006], en skildring i tekst og billeder af Thailands transkønnede twilight zone.*

RELEVANTE LINKS:

Besøg Henrik Lists egen hjemmeside – fx mulighed for at læse nogle af hans klummer...

Besøg Henrik Lists profil på myspace.com – fx mulighed for at skrive en kommentar til ham...


 

Med kugler af is

Henrik Lists debatbog om porno og prostitution kan godt få ham til at ligne en mandschauvinist – men så skyder man forbi. Han er mobil, solid og har værdighed.

ANMELDELSE: Med sin lange og forholdsvist farverige essaysamling om alt fra prostitution til porno, Sidste nat i kødbyen, viser Henrik List på flere måder, hvad han har mellem benene.

Først og fremmest: Bogen er et vellykket og ægte – og lidt for langt – debatindlæg, der kæmper for ytringsfrihed og imod hykleri. Af en debatbog om porno og prostitution forventer man jo lidt til gården og lidt gaden, eller hvad det er, det hedder. Men List ved jo godt, at for meget af det gode hurtigt bliver alt for meget af det dårlige; sådan, viser han i sine analyser, er det jo gerne, når man på tv forarges over porno: så skal man da gribe chancen for liiige at få vist en god dosis af det.

Og det gør List da også selv, men bestemt altid med sit formål for øje. De pornografiske indskud er ikke påklistrede – ikke engang for klistrede – og det debatterende bliver aldrig påskud for dem. Nok er der varm luft inde i Henrik List, men han har til gengæld også et køligt blik. Det, der altså lykkes for ham, er at kombinere de to ting uden af den grund at blive for lummer.

Konsekvent gonzo-skrivning
Stilen er poetisk og teoretisk konsekvent gonzo-skrivning. Holdningen er konfrontatorisk anti-feministisk – uden at være dum at høre på. Mænd er nogle svin, og det er kvinder også, nogle gange, og har man så lov til at være det eller ej? Det er nærmest det grundlæggende moralske spørgsmål List stiller og giver sit helt klare bud på i bogen.

List kan godt ligne en mandschauvinist, men dem, der vil tage og antaste ham som sådan, skyder forbi. Han er mobil og solid. Hans indlæg har al den værdighed, der kan afkræves et sådant.

Dæmoniseringen af pornoen
Med udgangspunkt i Foucault og Simone de Beauvoir udfolder List det synspunkt, at den menneskelige seksualitet formgives historisk af magtstrukturer. Det vil sige, at den i sig selv ikke er andet end potentialet for alle tænkelige og utænkelige perversioner. Og så længe man overholder nogle legale minimumskrav, fx ytringsfriheden, har enhver ret til former fra sådan noget som porno og delvist også prostitution. Der er altså hverken noget moralsk eller naturligt forkert i noget så ufrugtbart og åh-så-modbydeligt som at dyrke oralsex eller at se på det.

Ovenpå dette nuancerer han den hjemlige seksualitetsdebats tendens til forsimpling og moralsk markedsskrigeri. Porno og prostitution, som de optræder i den "pæne" del af offentligheden, er først og fremmest som totalt skræmmebillede. De, der hader enhver form for afvigelse fra normen og derfor vil have porno afskaffet helt og aldeles – "Dydens Drabanter" som List kalder dem – fokuserer altid på det mest unormale, det sygeste og mest forbudte for at slå det i hartkorn med det mildeste, blødeste, mindst skadelige. På den måde kammer enhver debat om emnet øjeblikkeligt over i flammer og skrig, for at moralens vogtere kan få alt udover det heteroseksuelle monogami dæmoniseret.

Lystens billeder
Men den menneskelige seksualitet i det senmoderne samfund er især en billedhungrende størrelse, og derfor er porno mere natur end unatur. Uden at miste blikket for alle de mange slagsider og potentielle fortabelsesmuligheder, lykkes det til fulde for List at demonstrere, hvordan porno og prostitution begge, mildest talt, er bredspektrede. Og dermed har han åbnet en sprække i dæmoniseringens forfrosne billede af både moral og seksualitet.

I dette landskab af lyst og raseri bevæger List sig hjemmevant rundt. Han har indskrevet sig selv som biografisk person i teksten og kan dermed skrive indefra og udad, dvs. han har talt med ludere, lommetyve og pornostjerner (og ikke bare talt med dem...) og gengiver deres synspunkter og livsverdener præcist. På dette punkt er det et spørgsmål om smag og begær, hvorvidt man synes hans blusel og påkaldelsen af Jørgen Leth, Onkel Danny, Larry Flynt og deslige er for lidt eller for meget; sin trang til korsfæstelse forsøger han ingenlunde at skjule.

Derudover, hvilket supplerer det personlige perspektivs mangel på objektivitet, har han styr på sine tal og researchen i orden. Det er rystende at se, hvor nemt det er for en mand, der har gidet arbejde ordentligt, at optrevle journalister og politikeres hysteriske fokus på vold, død, menneskehandel, etc. Én af mange sociologiske indsigter, man får af et møde med Sidste nat i kødbyen, er, hvor dårlig dækning som de seneste par somres mest blodige avisbaskere om kvindehandel og international prostitution, fx i forbindelse med VM i fodbold, har haft i form af reelle data.

Ikke en svinestreg
Samlet set er bogen altså ikke en svinestreg, men et tankevækkende indstik i den ultrakomplekse, konfliktuelle formgivning af den menneskelige seksualitet, som den spinder sig ud af øjne, kroppe, kameraer og lovens og moralens stentavler.

Tag med på felttog ind i moralens evindelige sammenstød med seksualiteten. Porno kan også handle om frihed. Jeg ønsker Henrik List god vind fremover, og at han må tage de smæk, han hermed har bedt om uden at klynke.

[ t o p ]       [ h j e m ]