Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem

 M A G A S I N   F O R   F I L M   -  L I T T E R A T U R   -  T V                 w w w . s e n t u r a . d k

 

ANMELDELSE
Kaspar Kaum Bonnén:
Inventarium
Digte
92 sider
kr. 175,-
Borgen 2001


Af
René Egeskov Gjerka

 

omslag
 

I rum med Bonnén

I offentligheden er Kaspar Kaum Bonnén vel mest kendt for sin billed- og installationskunst, og denne tilgang kan mærkes i hans seneste digtsamling, Inventarium, hans tredje udgivelse på Borgens forlag.
Rum, tid og perspektiv synes nærmest at være en besættelse for ham. Og denne besættelse kommer til fuld udblæsning på de 92 tætskrevne sider.

Afsøger rum
I Inventarium afsøges og undersøges alle mulige rum i en energisk sprogstrøm, som kun lader sig afbryde af en formel inddeling i tre hovedkapitler og ni mindre kronologisk nummererede afsnit.
Bonnén måler op med tommetykke linealer, skitserer og sætter grænser. Men mest for at kunne overskride dem og definere andre nye rum, som forfatter og læser kan bevæge sig hen til, ind i, opleve.
Mere end ofte taber han linealen, snubler over en stol eller en kvinde og lander i fremmede senge, hvor han drømmer vilde, erotiske drømme.

Digtenes rum er fyldt med afstande, afsavn, længsel, begær, seksualitet og jeg'er, du'er og vi'er. Det udgør sammen med en kredsen omkring konkrete, fysiske objekter såsom kaffekopper, borde, stole og senge digtsamlingens inventar.
Et inventar som indretter sig mod hinanden på tærskler, i døråbninger og i kropslige forbindelser. Metaforisk og bogstaveligt.

At Bonnén samtidig er en temmelig filosofisk herre, kommer man ikke uden om. Hans digtning er – for nu at bruge de dyre ord – meget fænomenologisk og kognitiv anlagt. Inventarium udbreder sig således om alt muligt fra det markedsorienterede samfund til menneskelig biologi, neurologi, genetik og spacede cybervisioner.

Hjernebark og blodnæse
Der er så meget interessant inventar og mange spændende indretninger i digtsamlingen. Så mange fine tanker og refleksioner. I det hele taget er det – som man siger på jysk – slet ikke så ringe at være i rum med Bonnén.
Men det eftertænksomme i Inventarium bliver trods alt nogle steder en anelse tyngende og fortænkt. Der er for lidt af den slags poetisk sprog, der virkelig sprænger hjernebark og forårsager galoperende åndenød og blodnæse.

 

[ t o p ]       [ h j e m ]