Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 21.6.2005
[Opdateret d. 15.9.2010]

INTERVIEW
med John Chr. Jørgensen om brevkunstenUddrag fra bogen?
Læs om bl.a. e-mailromaner og lyrik på e-mail-form i afsnittet
Det elektroniske brev

 

Af
Kirsten Haagensen 
Omslag til bogen

Fakta om bogen:
John Chr. Jørgensen:
Om breve. Ni essays om brevformen i hverdagen, litteraturen og journalistikken
Fagbog
156 sider
Kr. 175,-
Museum Tusculanums Forlag
Udkommet 15. april 2005

Om John Chr. Jørgensen:
John Chr. Jørgensen er f. 1944. Uddannet cand.mag. i dansk og engelsk i 1971. Siden 1975 lektor ved Københavns Universitet. Dr.phil. i 1995.

Som lektor og underviser på Københavns Universitet har John Chr. Jørgensen bl.a. beskæftigtet sig med realismeteori og -historie, tv-teater, nyere dansk litteratur og kritikhistorie. Han er en flittig forsker og blandt hans udgivelser kan nævnes Litterær metodelære (1971), Den sande kunst (1980), Leif Panduro (1987) – og så ikke mindst den skelsættende doktordisputats, Det danske anmelderis historie (1995). Desuden hovedredaktør af Dansk Forfatterleksikon (2001).

Fra 1990 har John Chr. Jørgensen været en dynamisk koordinator for – og underviser i – faget Kulturformidling, som udbydes af Københavns Universitet. Af nogen betegnet som det eneste officielle bud på en "kritiker-uddannelse" i Danmark. I den forbindelse har han skrevet en række inspirerende lærebøger, heriblandt Kultur i avisen (1991) og den underholdende Sprogblomster i spinatbedet (1999), en anmeldelsens stilistik.

John Chr. Jørgensen har været reporter og litteraturredaktør ved dagbladet Politiken i 80'erne. Men er nu aktiv som litteraturredaktør og kritiker ved Ekstra Bladet, hvor han bl.a. søndag efter søndag hovedsageligt ene mand står for at skrive en hel avisside.

Den mest læste litteraturform
"I forhold til brevet er vi alle forfattere. Det gør genren interessant i sig selv. De færreste vil påstå, at de kan skrive en roman. Men alle, som kan skrive, har prøvet at skrive et brev.

I forhold til brevet er vi også alle læsere. Tager vi e-mailen med i optællingen, er brevet utvivlsomt den mest læste litteraturform overhovedet. Vi læser breve, fordi de vil noget med os. Nogle gange noget rent praktisk, andre gange noget personligt.

I forhold til andres breve er vi alle voyeurer. Vi synes ikke, vi bør læse dem – straffeloven indeholder en paragraf om krænkelse af brevhemmeligheden – men vi har svært ved at lade være, hvis lejligheden byder sig. Og nogle gange virker det faktisk, som om brevene også er skrevet med henblik på at blive læst af andre end de angivne modtagere. Der er noget dobbelt-kommunikation på spil her."
Citat: John Chr. Jørgensen i forordet til Om breve

*

RELEVANTE LINKS:

Læs en lille præsentation af John Chr. Jørgensens Om breve hos Museum Tusculanums Forlag – også mulighed for at læse hele bogens forord [NB! Klik på linket "Se udvalgte sider"]...

Vil du vide mere om faget Kulturformidling? Så besøg dets hjemmeside – bl.a. mulighed for at læse studieordninger og finde tips om litteratur...

John Chr. Jørgensens Om breve har også været med post til udlandet og Merete Mazzarella, professor i nordisk litteratur ved Helsingfors Universitet, har skrevet en lang anmeldelse af den i Svenska Dagbladet...

Læs Torben Brostrøms anmeldelse af John Chr. Jørgensens Om breve i dagbladet Information...

Se en grundig bibliografi over John Chr. Jørgensens udgivelser...


 

Interview med John Chr. Jørgensen:
Han er tosset med breve!

Litteraten John Chr. Jørgensen har været oppe på konvolutterne de sidste mange år. Han har læst massevis af breve – kærlighedsbreve, rejsebreve, forfatterbreve, hadebreve...
Portræt af John Chr. Jørgensen. Fotoet er taget af Charlotte Munch fra avisen Humanist. Klik på billedet for at se i stort format.
FORDOMSFRI: - Udover den klassiske brevroman har John Chr. Jørgensen gjort plads til både kriminalromanen i brevform og kærlighedsbrevet i netdating. (Foto: Charlotte Munch)
Næsten alle former for breve er vendt, drejet, undersøgt, og er det ikke ligefrem foregået med lup, så er læsningen i al fald udført med større opmærksomhed og omhu, end vi normalt skænker denne genre.


Og nu ligger resultatet af mange års tumlen med de saftige brevhemmeligheder, såvel som med de lidt mere almindelige sprogformularer af typen "Kære NN" – så endelig færdigt: En bog med ni sammenhængende essays om brevformen i hverdagen, litteraturen og journalistikken.
Vi har spurgt lidt til bogen og det foregik, naturligvis, via elektronisk brev, e-mail:

BONUS-INFO:
Indholdsfortegnelse til bogen

Hvorfor har du valgt at skrive en bog om breve og hvad har det egentlig med litteratur at gøre?
– I den akademiske verden har vi det med overse det almindelige! Brevet er formentlig den mest udbredte genre overhovedet, og på trods af det er der skrevet forbavsende lidt om den, ikke mindst her i Danmark.

– Det forhold, at et brev har flere modtagere end den person, det er stilet til – altså, det jeg i bogen kalder "dobbeltkommunikation" – passer jo som fod i hose til litteraturen, som opfører et spil for os ved at lade to personer tale med hinanden med læseren som skjult tilskuer. I bøgerne er al kommunikation mellem mennesker overlejret af forfatterens kommunikation med læseren. Litteratur er simpelt hen dobbeltkommunikation.

– Når et brev optræder i et litterært værk efterligner det et stykke skriftlig virkelighed, altså et faktisk brev. Brevromaner og brevnoveller er i den forstand realistisk litteratur. Men selvfølgelig kan brevene også være sværmeriske eller hele korrespondancen kan være placeret i et science fiction-agtigt univers, og så kan man højst tale om psykologisk realisme.

– Det interessante ved brevromaner er, hvordan parterne forfører hinanden, trænger sig ind på hinanden og manipulerer med hinanden osv. Brevromaner er kunstneriske studier i kommunikation.

E-mailen som inspirationskilde
Hænger brevromanens udvikling sammen med litterær mode eller med generelle tendenser i samfundet, fx med udbredelsen af e-mail?
– Brevromanens udvikling er bestemt af både litterære strømninger og samfundsmæssige udviklinger, ja, og faktisk også af noget, der ligger midt imellem: det virkelige brev, som brevromanen mimer. Og det er jo oplagt, at e-mailen bliver en inspirationskilde for fremtidige brevromaner.

– Også webloggen vil give andre muligheder for knopskydende romanformer. Det er alt sammen meget inspirerende for forfatterne. For det er jo ikke bare nye litterære former, men også nye mellemmenneskelige samtaleformer.

– Computeren og internettet har intensiveret brevskrivningen og ændret den i retning af en blandform mellem mundtlighed (telefonsamtale) og skriftlighed (traditionel brevskrivning). Tidsafstanden mellem afsender og modtager formindskes. Det afspejles i et hurtigere, kvikkere, mere uformelt sprog, undertiden også mindre nøjeregnende eller mere sjusket. Det særlige for email-romanen er bl.a. derfor reaktionstempoet og kortfattetheden.

Ingen aviser uden breve
Du har – som vistnok den første – skrevet om brevet i journalistikken. Men mange mener jo, at journalistik skal være objektiv. Er brevet i avisen ikke en selvmodsigelse?
– Brevformens intimitet og subjektivitet vil være et nødvendigt supplement til objektiv, fakta-meddelende journalistik. Avislæserne vil også have nærhed. De læser ikke bare aviser for at få de sidste nyheder, men også for at blive klogere på denne verden og dens mennesker – ja, og for at blive underholdt, og her er brevet et fortræffeligt medium.

– Tænk også på rejsebrevet, der har sin forløber i den klassiske udlandsreportage – faktisk bruger korrespondenterne også brevformen i dag, når de kalder små reportager ´P.S´ fra London´. Brevformen er egnet til at indfange et mere broget livsbillede end det, der kan rummes i en almindelig avisartikel fra udlandet. Ofte er det jo også skønlitterære forfattere, der bidrager til aviserne med rejsebreve. Nogle af disse breve bliver så bagefter udgivet i bogform og på den måde indlemmet i den ´rigtige´ litteratur.

– Jeg tror slet ikke, man kan forestille sig moderne aviser uden breve fra læserne – eller brevformen udnyttet i henvendelser fra redaktørerne til læserne. Brevformen er kun ét af avisens aktiver, men den er så vigtig, at det ville være tosset at opgive den!

Brevformen giver intimitet
Har det at skrive breve eller e-mails betydning for dig selv og dit daglige arbejde?
– Brevet er fantastisk vigtigt for mig som formidler. Forud for mange avisartikler – og studenteropgaver – går korrespondancer, især på e-mailen. Man researcher ved at indhente svar. Man svarer på spørgsmål i brevform osv. Jeg er også sikker på, at den afslappede personlige brevstil har haft generel betydning for mig som skribent. Når man skriver breve taler man som menneske til menneske – og ikke som redaktør til en abstrakt offentlighed.

– Jeg har selv skrevet anmeldelser, kronikker og tidsskriftsartikler som breve – fx stilet til afdøde forfattere og håbefulde kritikerspirer. Anmelderne kunne sagtens udnytte brevformen mere, fx ved at forme anmeldelserne som breve til forfatteren, forlaget, kulturministeren osv. Det giver både intimitet – og et morsomt skuespil, fordi der jo i realiteten kommunikeres med avislæseren.


BONUS-INFO

INDHOLD

Forord

1. Fra essaybrev til e-maildigt
– En lille epistel om moderne brevlitteratur og brevteori 10

2. Mønsterbreve
– Med særligt henblik på brevbøger for elskende 29

3. Hvad chatollet gemte
– Om forfatterbrevet som dokument og litteratur 41

4. To mandlige brevromaner fra 1800-tallets anden halvdel
– En parallelkomposition af M.A. Goldschmidt og en cirkelkomposition af Peter Nansen 65

5. To kvindelige brevromaner fra 1900-tallets første halvdel
– En polyfoni af Karin Michaëlis og en collage af Edith Rode 77

6. Symmetriske og asymmetriske relationer i to moderne danske brevromaner om jalousi og kærlighed
– Ib Lucas og Iselin C. Hermann 91

7. Tre nyere danske brevromaner for to stemmer
– Dea Trier Mørch & Sara Trier, Inge Eriksen & Mark Hebsgaard og Morten Alsinger & Jakob Ejersbo 103

8. Kriminalromanen i brevform
– Omkring Anders Bodelsen 114

9. Brevet i journalistikken
– Med særligt henblik på rejsebrevet: Herman Bang, Martin Andersen Nexø, Thomas Olesen Løkken, Johannes V. Jensen, Carsten Jensen og Henrik Nordbrandt 120

Litteratur om brevgenren 139
Klassiske brevbegreber 145
Sagregister 147
Personregister 151 

 

 

 

 

 

[ t o p ]       [ h j e m ]