Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem

 M A G A S I N   F O R   F I L M   -  L I T T E R A T U R   -  T V                 w w w . s e n t u r a . d k

 

ANMELDELSE
Hans Peter Rolfsen:
Al den trang til katastrofe
Noveller
145 sider
229 kr.
Borgen 2000


Af Helene Vindsmark

 

omslag
 

Assorterede randeksistenser

Efter at have læst Al den trang til katastrofe sidder man i sofaen og er lidt trist til mode til trods for både kaffe, cigaretter og et par hyggestearinlys. Tænk, at der er så mange måder at gå i hundene på. Tænk, at det skal være så svært at leve.


Det vanskelige liv
Personerne har store problemer med at få tilværelsen til at hænge sammen, skønt nogle naturligvis bevarer i hvert fald den glatte facade bedre end andre.
Én overlever på trøstespisning i et Vita Andersensk univers af dagdrømme. En anden tyr til seksuelle udskejelser af masochistisk art for at blive af med sin immanente godhed, der angiveligt kun er til besvær i den moderne verden. Og så er der alle de andre.
Der er unge, ældre og gamle, mænd og kvinder, og ingen af dem kan rigtigt finde ud af det der med at leve lykkeligt til deres dages ende. De er anderledes, er de, og i hvert fald denne anmelder gyser lidt over kigget ind i deres kaos-fyldte verden. Eller måske er de i virkeligheden helt normale og repræsentative hvilket er en virkelig skræmmende tanke.


Barndom og voksenliv
De 14 noveller spænder vidt i både stil og indhold. De fem første handler om drengetilværelsen med alle dens konkurrenceprægede forsøg på at gøre indtryk på både kammerater og pigerne. Læseren oplever den barnlige uskyld, som på randen af puberteten rystes i sin grundvold ved oplevelser, der hver især rækker ud over barndommens enkelhed og giver anelser om den langt mere komplekse og uoverskuelige verden, der venter forude. Herefter bevæger Hans Peter Rolfsen sig videre til voksenalderen og menneskets reaktion, når det stilles overfor netop det uoverskuelige og komplekse.


At skabe orden ud af kaos
Der er således et overordnet tema i bogen, novellernes forskellighed til trods. Den handler om menneskenes mislykkede forsøg på beherske og få styr på både den indre og den ydre verden. Det menneskelige projekt er at skabe orden ud af kaos, hævder nogle, og det forsøger bogens personer så at gøre på hver sin måde. Men der er det med virkeligheden, at den ikke gerne lader sig kontrollere. Tilværelsen har en tendens til at styre i uforudsigelige baner, og dermed kommer menneskene sørgeligt til kort med deres ynkelige forsøg på at skabe system i rodet.
Nogle kan klare det. Andre kan ikke. Hvordan det er, når mennesker lever på randen af tilintetgørende kaos, kan man læse i Al den trang til katastrofe.


Rammer lige i plet
Hans Peter Rolfsen rammer lige i plet med sine beskrivelser af almenmenneskelig afmagt overfor virkelighedens kaotiske mangfoldighed, for vel er det svært at leve. Desuden er bogen mesterligt skrevet. Sproget er varieret, rigt og levende, og skønt anvendelsen af sproget skifter karakter i takt med novellernes forskellighed, træder Hans Peter Rolfsen ikke ved siden af en eneste gang.
På trods af almindelig nedslåethed efter endt læsning må det konkluderes, at Al den trang til katastrofe er meget vellykket og bestemt et par timer værd.

 

[ t o p ]       [ h j e m ]