Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 24.11.2003
[Opdateret d. 24.11.2003]

ANMELDELSE
Jens Martin Skibsted:
Kavesom
[Udplukket og arrangeret af Simon Grotrian]
Digte
Kr. 169,-
88 sider
Attika
Udkommet 6. september 2003

 

Af
Stefan Kjerkegaard


Omslag til bogen


*

RELEVANTE LINKS:

Læs et digt fra Jens Martin Skibsteds Kavesom på Lyriklisten


 

Verden er fed med skygge

Jens Martin Skibsteds debutdigtsamling Kavesom peger bevidst i mange retninger på én gang

Altmuligmanden og kunstneren Jens Martin Skibsteds debutdigtsamling Kavesom er en forunderlig og krævende læseoplevelse, og dét på flere måder: Dels ligner bogen – konkret, dens omslag mm. – sådan en kalenderdagbog som en rigtig teenage-hestepige kunne finde på at eje, og det er da for fedt; dels peger digtene helt bevidst i alt for mange retninger på én gang.

Ordspiraler og sammenklask
Der er digte, der rejser sig som Simon Grotrians(ke) ordspiraler og med klokkende kirketårne: hvor sætningerne vrider sig mod himmel og helvede på én gang. Især indlednings- og afslutningsdigtene, hvor indledningsdigtet er et akrostikon (: digt hvis linjers begyndelsesbogstaver danner ord, red.) over titlen. Disse digte er muligvis de bedste som digte forstået. Men der er også de tekster, hvor ordene virker som noget, der er klasket sammen, og nogen gange på må og få, fx når der står:

"Forsage djævlen, for din eksem a la naturel er stigma af æterens sanddru gungren mod ører".

Mætter øret
Det er bestemt ikke øjet, der mættes i disse sætninger, øjet er nemlig helt ude af drift, derimod bliver øret mættet.

Bl.a. derfor lyder "eksem a la naturel" komisk (som en sætning fra tv-showet Casper og Mandrilaftalen), men skaber ingen billeder for læserens bevidsthed. Det er så at sige bare sælsomme ord, der er ophobet på en sælsom eller tilfældig måde, dvs. som kollager. Omvendt er måden at ophobe ordene på også dér, hvor digtsamlingen bliver mest interessant, og dér hvor repræsentationen ophører.

Computergenererede oversættelser
Ophobningerne virker ofte helt maskinelle, og man kunne spørge sig selv om en computer kunne generere de samme klaser af ord. Det kunne den nok, men Skibsted foregriber spørgsmålet på flere måder, bl.a. ved at lade en computergenereret oversættelse af digtene stå ukommenteret på tekstens modstående side.

Skibsted demonstrerer herved, at en computer tillige bliver mættet ved "synet" af digtene. De mange specielle ord og ord-klaser, eller rettere ord-kollager, stritter nemlig ud, som de ord computeroversættelsen ikke kunne finde ord for.

To blandede sprog
Ideen er forunderlig og morsom, og digtsamlingen lever højt på den sammenstilling eller kognitive blending, man som læser er nødt til at gøre, og det spænd, der er imellem "oversættelserne" og de egentlig tekster. For hvor de egentlige tekster snarere er en slags oversættelser internt i sproget, en slags ordspil, der er de engelske oversættelser et konglomerat af to sprog – hvoraf det ene i forvejen er godt og grundigt blandet. Intet sprog er dermed længere et oprindeligt sprog, alting er oversat og gentaget.

At famle i blinde
Hermed får man også associationer til bogen titel Kavesom. At 'kave' betyder således at famle sig frem i blinde, og det gør man særdeles meget med denne bog. Den grammatisk ukorrekte endelse 'som' (et suffiks), der gør titlen til en neologisme, antyder, at der er tale om en evindelig bevægelse; man forstår således ordet til trods for, at det egentlig ikke findes. Endelsen antyder tillige, at digtene bliver udsat for en evindelig oversættelse med mulige endelser i flere sprog, deriblandt engelsk, tysk, gotisk.

Desuden får man gennem titlen og de engelske oversættelser associationer til ordet "cave" på engelsk og derfra til hulemyten hos Platon.

Modige digte
Men digtene er langtfra platoniske, snarere er de det modsatte. De dyrker skyggeverdenen og kunstighedens verden, som der står i digtet Graffiti:

"Kan du ikke se, hvor fed verden er, når der er skygge."

Jo, vi kan så, Jens Martin, kunne vi så svare digtet i kor, for fed skygge er der masser af i denne besynderlige digtsamling, der skal roses for sit mod og forsøg på at skabe nyt.

[ t o p ]       [ h j e m ]