Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

UDDRAG
Jens Martin Skibsted:
Kavesom
[Udplukket og arrangeret af Simon Grotrian]
Digte
Kr. 169,-
88 sider
Attika
Udkommet 6. september 2003

[Digtet bringes med venlig tilladelse fra forlaget]

 

Af
Jens Martin SkibstedOmslag til bogen


Læsetip:
"AV!" redaktion: Jens Martin Skibsted & Simon Grotrian, 25 sider, AV-ART, 1991.
Digtantologi. Kan lånes via bibliotek.dkJens Martin Skibsted er også fabrikant. Han er involveret i firmaet biomega.dk, der skaber futurisktiske bycykler. Idéen er bl.a. at bruge træk fra design af biler, så cyklen ikke består af en masse sammensatte dele, men består af ét stykke: "The design integrates gears, cables, head cover, brakes and even transmission, to one piece of machinery. Resulting in an ease of handling like the one we are used to when driving a car."


*

RELEVANTE LINKS:

Læs Senturas anmeldelse af Jens Martin Skibsteds Kavesom – "...skal roses for sit mod"

 

Teksteksempel

Digt fra Jens Martin Skibsteds Kavesom. Digtet til venstre med rød skrift er 'simultanoversættelsen' af digtet til højre. Læs anmeldelsen af bogen for yderligere forklaring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbage til Lyriklisten]