Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem

 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k

 

KOMMENTAR


Af
Kristian Kristiansen


Kristian Kristiansen er fagbogsforfatter, 48 år, bosat i Odense.

Han valgte at vise sin modstand mod beskæringerne i forfatternes bibliotekspenge på en kreativ og utraditionel vis: han gik simpelthen i gang med at låne alle sine bøger fra de lokale biblioteker.
Bøgerne placerede han hjemme i sin kælder. Og formålet var at forhindre offentlig udlån af hans bøger. Han modtager årligt ca. kr. 60.000 i bibliotekspenge.

"De fleste læsende, litterært interesserede mennesker bliver chokerede, når de hører at et samlet honorar for en velanmeldt og modtaget roman ofte ligger på 25.-30.000 kroner, og at digtsamlingen, der af kritikerne bliver udråbt som en betydningsfuld litterær begivenhed, giver forfatteren 4.-5000 kroner."
Knud Vilby, formand for Dansk Forfatterforening (i Danske forfatteres arbejdsvilkår, Litteraturrådets Skriftserie nr. 1, 2001)

 

Fedtspil og knibtangsmanøvrer

Fagbogsforfatteren Kristian Kristiansen er utilfreds med den nye fordelings-nøgle til bibliotekspengene. Han er ikke selv blandt de ramte, men det 14.000 andre forfattere – og ikke mindst bogen, den vare som mange andre end forfatterne lever godt af.

Det tør vist nok antydes, at kulturminister Brian Mikkelsen i sagen vedr. danske forfatteres (og relaterede rettighedsindehaveres) adgang til de såkaldte bibliotekspenge har været i såvel mediernes søgelys som i orkanens øje. Sidste gang, en lignende virak opstod, var da Jytte Hilden drog en frisk sammenligning mellem sport og porno: sjovt at deltage i, men kedeligt at overvære!

Meget kan man sige om Brian Mikkelsen, og det er da også blevet gjort. Fx at han er mægtig go' til at tale med curling-pigerne. Han beskyldes (med rette) også for at være kommet med divergerende udspil og -meldinger med kun ganske få dages mellemrum. Men for nu at komme ind på mit eget lille hjørne af hans store ministerium: litteraturen, må det retfærdigvis siges, at der er udvist strategiske evner, som er en general i mester-klassen værdig.


Træt af fedtspil
Der blev lagt ud med en reduktion af biblioteksafgiften - en bloc - på 15,3% i indeværende år. Det lykkedes ministeren at så splid omkring dette ellers så hævdvundne og hæderkronede minimalkrav ved i første omgang at stille de skønlitterære forfattere en økonomisk favorisering i udsigt. Det blev for meget for disses formand, Georg Metz; Georg fik ondt i moralen af ministerens "fedtspil", som han kaldte det. Det tjener Metz til stor ære, at han smækkede med døren.


Inddrog sine biblioteksbøger
Dernæst var der en vis faglitterær forfatter ovre i Odense. Rimeligt veletableret, men heller ikke han ville deltage i legen og udsendte derfor over Ritzau en pressemeddelelse om, at han i protest ville inddrage samtlige sine ca. 200 bind fra Centralbibliotekets cirkulation. Den 1. marts (en mild og venlig morgen, men der blæste alligevel stærke vinde) lå Ritzau-meddelelsen på samtlige landets medie-redaktioner.

Forfatteren fik foretræde for ministeren og kom på TV; det er ganske vist. Den efterfølgende mandag morgen hed det sig fra ministeren, at de mange protester "havde gjort indtryk" på ham.


Bagatelgrænse hæves
Nu foreligger så det seneste udspil, og man kan måske sige, at der er blevet lidt stille i Dansk Forfatterforenings lokaler i Nyhavn. Den såkaldte "bagatelgrænse" hæves fra sølle kr. 25,- til 5.000,- Samtidig overføres der penge fra tipsmidlerne, og de varslede reduktioner i øvrigt bortfalder. Alt i alt skulle vi 'rigtige' forfattere så få næsten 6% mere udbetalt. Det er da et Godfather-tilbud, der vil noget, ikke sandt, venner? - "an offer they can't refuse".


14.000 forfattere
Men jeg er nødt til at sige det: DET ER IKKE GODT NOK, KÆRE BRIAN! I teorien kunne jeg jo bare læne mig tilbage og være glad og veltilfreds. Falder nemlig ikke selv for bagatelgrænsen. Og selvom det i borgerlige kredse hedder sig, at penge ikke lugter, skulle jeg hilse og sige, at netop blodpenge er undtagelsen, der bekræfter reglen.

Henved 14.000 forfattere ryger med denne ministerielle knibtangs-manøvre af i svinget. Godt nok afsættes der så en særlig pulje på små 2 (TO!) mill. kr. - den skal tilgodese de 'rigtige' forfattere blandt disse. Klinten skal skilles fra hveden; de smagsdommere, som statsministeren i Folketingets åbningstale rettede så hårdt et skyts imod, får alligevel noget at lave. Godt for dem, men knap så godt for forfatterne.


Mangler to svar fra ministeren
Kulturministeren mangler stadig at give et helt konkret svar på flg.:

1. Hvilken faggruppe i det her land man i øvrigt ville turde diktere en årlig indkomstnedgang på op til 5000 kr.?

Sygeplejerskerne? Socialpædagogerne? Lærerne? Skorstensfejerne? Borebisserne på Nordsøen? Ministrene? Eller for nu at blive lidt personlig, kulturministeren selv?
Det må aldrig glemmes, at det er forfatterne - små som store - der leverer selve basis-varen: BOGEN. Gode råvarer er kommet for at blive. Forlæggere, bogtrykkere, boghandlere, kulturjournalister og bibliotekarer tjener stort set alle mere på forfatterens arbejde end han selv. Og alt andet lige udgør de et ganske excellent skattegrundlag for den siddende regering, så den kan opfylde netop de løfter og mærkesager, den gik til valg på.

2. Stille og roligt spørger jeg: Er dét rimeligt?

Af svarene på disse to spørgsmål afhænger om ikke loven og profeterne, så dog i høj grad kulturministerens troværdighed.

Kommentaren er sendt til kulturminister Brian Mikkelsen, så han har lejlighed til evt. at svare.

 

[ t o p ]       [ h j e m ]