Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem

 M A G A S I N   F O R   F I L M   -  L I T T E R A T U R   -  T V                 w w w . s e n t u r a . d k

 

 

Lyrikslagteren

 

Af Johnny Hedegaard Madsen
*

RELEVANTE LINKS:

Som kontrast - læs evt. Poul Borums indsigtsfulde svar på spørgsmålet "Hvad er et digt?"
på Menneske.dk

Lyrik-slagteren fra Danmark #1 - blev afdøde Poul Borum af og til kaldt i Norge, fordi han engang havde anmeldt sæsonens lyrik i tidsskriftet Basar 4/79. Her havde han ud af 150 digtsamlinger vurderet de 105 som "uacceptable". Øksemorder, magtgal, følsom, danmarks ældste punker, hjælpsom, inspirerende - tillægsordene var mange og varierende, når hans liv og virke skulle indfanges.

Her i vinter udkommer en samling med essays og kritiske artikler, "Kritisk atlas", ved Janus Kodal og Niels Frank, ca. 300 s. på Gyldendal. Og så er det måske muligt ved selvsyn at konstatere, hvad man mener om den af Borum-kasketterne, der hed litteraturformidleren. "Kritisk atlas" vil man selvfølgelig komme til at stifte nærmere bekendtskab med her i Sentura.

Lyrikslagteren fra Danmark #2 I "Kritisk atlas" er der billeder af Borums lejlighed, det såkaldte "bogtårn", fotograferet af Marianne Grøndahl. De meget æstetiske billeder - uden det mindste arrangeren - blev taget over en 3 mdr. lang periode i 1995 - et par gange eller tre om ugen. Borum og Marianne Grøndahl mødtes lige inden Borum tog en taxa til Krasnapolsky, en café, hvor han daglig punktligt indtog sin frokost.

"Efter en følelses-ladet periode havde jeg brug for at lave noget, der ikke drev mig ud i for mange overvejelser", fortæller Marianne Grøndahl til Sentura. Og tilføjer at opgaven trods den tilsyneladende enkle ramme viste sig at indeholde lag på lag - og var spækket med følelser.

"Meningen var oprindeligt at udgive en lille bog med tekst af Poul Borum. Men forlaget var bange for, at det måske blev for patetisk", siger Marianne Grøndahl, og oplyser at fem af billederne - bl.a. et fra badeværelset, hvor bøgerne også står i stabler - kan findes i hendes bog "Breve uden ord", Gyldendal, fra 1998, der har forord af Peer Hultberg.

Lyrikslagteren fra Danmark #3 Også Borums herostratisk berømte anmeldelser i Ekstra Bladet er blevet genstand for en nærmere interesse. Kritikeren og digteren Lars Bukdahl - fortæller til Sentura, at han har planer om at lave et udvalg af Borums skarpeste og mest repræsentative anmeldelser fra Ekstra Bladet.

"Godt nok ligger arbejdet lidt stille for tiden. Men jeg regner med at bogen er klar om et års tid. Den foreløbige arbejdstitel er "Ekstra Bladets Litteraturhistorie" og bogen skal gerne kunne ligge i en inderlomme til hurtig indtagelse", siger Lars Bukdahl. Vi undlader ikke lige at nævne en af de rigtig skarpe - den havde titlen "Engangsdigte": "Forhåbentligt!".

Lyrikslagteren fra Danmark #4 Indtil de to forskellige præsentationer af Borums kritiske virksomhed kommer, må man nøjes med den cd-rom, lavet af et par studerende fra biblioteksskolen, der udkom i 1998, hvor over 8.000 af Borums artikler og anmeldelser er listet op. Eller man kan søge adgang til Borums papirer på Det Kongelige Biblioteks håndskriftsamling - papirer som netop er færdigregistrerede.

Samlingen, der har fået skrevet en registrant på 4 sider, var usædvanligt systematisk allerede ved overdragelsen, og har en imponerende størrelse på ca. 90 af de såkaldte kapsler. Den indeholder manuskripter til digtsamlingerne, bidrag til radio- og tv-udsendelser, forlagsbreve, konsulentudtalelser, etc. etc. Og dokumenterer med en hulens bunke udklip i øvrigt en stor, stor interesse i Jens August Schade.

Lyrikslagteren fra Danmark #5 Dem, der bare var almindelige fans havde i efteråret mulighed for at købe nogle af Borums bøger - med noter - på et hollandsk bogudsalg, afholdt af Harcks antikvariat. Ovennævnte Bukdahl, også en fan, har fortalt, hvordan han kom i besiddelse af et par af sine egne bøger tilllige med Borums håndskrevne anmeldernoter. "Tyndt!" og "Studenterbrød" var nogle af de lidet flatternde bemærkninger.

Sentura selv fandt Jenny Morellis "Apor Och Nektariner", som Borum i 1991 udnævnte til årets værste svenske digtsamling, og i den kunne man stik modsat anmeldelsen finde et ark med noter som: "Skæg, livlig" - men dog også: "Trivelt usorterede indfald".

Lyrikslagteren fra Danmark #6 Lad os i skyndingen ikke glemme, at Borum også var digter. Og håbe at nogen - som Morten Kyndrup i 1996 sagde i Standart - ville lave et usentimentalt, stramt udvalg af hans digte, så Borum kunne indtage den plads, hans digteriske format berettiger ham til i dansk litteratur.

Et af digtene - inspireret af Webern - i den sidste bog, "Digte Til Musik", i øvrigt for størstedelens vedkommende tonesat af komponisten Ib Nørholm, lyder:

Grønne skridt i græsset
stier ind mod skoven
mørket er en del af
det lys du skal bekræfte

Hvert skridt er en begyndelse
til en åben verden
Din rygs linjer tegner
det du gik forbi.

 

[ h j e m ]