Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

UDDRAG
Niels Lyngsø:
Morfeus
Digte & poetik
210 sider
Kr. 298,-
Gyldendal
Udkommet 8. september 2004


[Digtet bringes med venlig tilladelse fra forlaget]

 

Af
Niels Lyngsø 
Omslag til bogen

Morfeus af Lyngsø udkommer som en flok løsark hæftet sammen i et ringbind og pakket ind i en kassette af pap. Bogen består både af mange og mange forskellige digte og en serie essays (erindrings- og erfaringsglimt), som tilsammen udgør en poetik. Lyngsø har selv stået for både layout og grafisk design af bogen, og netop digtenes opsætning, bogens layout og hele værkets stoflighed spiller en væsentlig rolle i Morfeus.

Digtene består af alt fra remix over klassiske sonetter til rim og remser og endelig knappe fragmenter – rester af digte eller pludselige indfald. En stribe sider i træk fader teksten ud i hvidt, så de sidste linjer af teksten bliver usynlig. Andre steder skriver ordene sig ind over hinanden til en ulæselig miskmask af tryksværte. Andre steder igen danner ordene lange slynger af ord, som svæver og danser over siden. Eller spiraler, som forsvinder ind i sig selv. Eller geometriske former, som støder sammen. Eller også er der blot et enkelt ord på siden. Fx [OVERLOAD] eller FARFEUS (som efterfølgende er streget over).

Digtene lader sig mao. kun vanskeligt citere uden for sammenhæng (selvom enkelte tekststykker er svært dekorative – fx rækken af tilfældige tegn og bogstaver, som holdt ud i en armslængde ligner et hologram af en nøgen kvinde – vist nok et billede af en Eliza, som Lyngsø angiveligt havde en fling med i 70'erne).

Lyngsø skriver selv i stykket "ERFARING – flerstemmighed og netværk" om bogens særlige udformning: "I MORFEUS er det ambitionen at løfte det ikke-lineære eller flerstemmige princip op på værkets niveau således at ikke blot den enkelte side, men også bogen som helhed udgør et rum eller netværk hvori der kan realiseres talløse forløb: Ligesom man i de to andre bøger [Lyngsøs tidligere bøger Force Majeure og Stof, red.] kunne finde forskellige veje ned over siden, kan man nu finde forskellige veje gennem bogen. Det er af dén grund jeg tænker værket som en verden…"*

RELEVANTE LINKS:

Læs Senturas anmeldelse af Niels Lyngsøs Morfeus – "...det er faktisk muligt at indtage små digte på hovedet".

Afsnitp.dk har flottet sig med en tripel-anmeldelse af Lyngsøs bog. Dyk ned i de tre læseres mange gode overvejelser om projektet og se/læs en masse teksteksempler fra bogen...

Du kan også læse nogle andre digte af Lyngsø og et lille essay om bl.a. figurdigtning hos afsnitp.dk – "...det er faktisk muligt at indføre et lag af ikonisk betydning i selve skriftbilledet."

Her er en fornuftig bog med bl.a. en grundig analyse af Niels Lyngsøs digtsamling STOF...

Besøg Niels Lyngsøs side på Forfatternet

 

Teksteksempel

Uddrag fra MORFEUS

Du er her
men du er her
ikke alligevel
som foråret først i marts
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbage til Lyriklisten]