Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem

 M A G A S I N   F O R   F I L M   -  L I T T E R A T U R   -  T V                 w w w . s e n t u r a . d k

 

Af Henrik Uth Jensen
Trist trekant

ANMELDELSE
Obsesssion
Tyskland 1997
Instr.: Peter Sehr
Manus: Peter Sehr & Marie Nolle
Medv.: Charles Berling, Daniel Craig, Heike Makatsch, Seymour Cassel m.fl.

Nogle film kan mere end de vil. Andre vil mere end de kan. Det er svært at finde ligevægten mellem det uambitiøse og det prætentiøse, og "Obsession" er et af de sjældne tilfælde, hvor det lykkes at styrte ned med et ben på hver side af linen. På den ene side er filmen en banal og uforløst trekanthistorie, og på den anden side forsøger filmen at sige noget essentielt om kærlighedens væsen om at tabe, turde, dele, svigte og give sig hen.

En linedanser krydser Niagara med en kvinde på skuldrene. Det er filmens indledningsbillede, og filmens hovedperson, John McHale (Daniel Craig), fortæller den smukke historie om linedanseren og partneren, mens han undrer sig over, hvorfor de to sætter livet sådant på spil. Han ved, parret er blevet filmet, og at filmrullen er i Berlin. Hvis han kan finde filmen, der viser de tos ansigter, vil han kunne opklare mysteriet. Men hans besættelse af linedanseren virker som et postulat og rejser flere spørgsmål: Hvorfor er John McHale så besat af linedanseren og hans kvindelige makker? Hvorfor tror han, han kan forstå dem, hvis blot han ser deres ansigter? Ved begge spørgsmål afløses en mulig poetisk opklarelse af en prosaisk forklaring.

"Obsession" kommer ellers friskt fra start med en dynamisk krydsklipning, der effektivt introducerer de fire centrale personer: Miriam (Heike Makatsch), der spiller trompet i et pigeband, når hun ikke passer tjansen som organist i kirken, Pierre (Charles Berling), der er en lægevidenskabelig forsker, John McHale, der er kommet til Berlin fra Zimbabwe for at restaurere operaen, samt russeren Jacob (Seymour Cassel), der sammen med sin bror laver mekaniske dukker som vinduesdekorationer til et indkøbscenter.

Men hurtigt reduceres filmen til en banal trekanthistorie, hvor de to unge mænd til slut må konfrontere den vakkelvorne Miriam med et "Hvad skal der ske nu?". Det er svært at mobilisere interesse for spørgsmålet, og værst af alt der kommer ingen løsning på deres dilemma. Man kommer aldrig til at forstå eller holde af Miriam, så hvad der kunne være et centralt spørgsmål - om Miriam kan mere end hun vil, eller vil mere end hun kan - bliver aldrig klart. Og sådan ender filmen mærkeligt uafklaret et sted mellem abstinens og impotens blottet for den lidenskab, som ellers ligger til grund for enhver sand besættelse.

 

[ t o p ]       [ h j e m ]