Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

ESSAY/PORTRÆT


Af
Rasmus Nikolajsen

 


*

RELEVANTE LINKS:

Læs den anden artikel om Johannes L. Madsen i serien

Læs den tredje artikel om Ellen Einan i serien

 

Oversete skandinaviske lyrikere:
Det tændte lys i livets fordummelsesanstalt
– om Henry Parland

I SAMME SERIE:
Johannes L. Madsen
Ellen Einan
Den danske lyriker Rasmus Nikolajsen har lavet en top tre over Skandinaviens mest oversete lyrikere. Den første på listen er finlandssvenske Henry Parland, som han her portrætterer.
[Direkte til teksteksempler af Parland]

Henry Parland blev født 1908 og døde 22 år senere af skarlagensfeber. På den tid nåede han at levere et af de væsentligste bidrag til den finlandssvenske modernisme (og den skandinaviske lyrik). Vennen og godfatheren Gunnar Björling kaldte Parland for et "ljus tänt i livets fördumningsanstalt" og proklamerede, at kunstnerisk var det ham, der profiterede af Parland og ikke omvendt.

Han påbegyndte en roman, skrev fremragende causerier om fx sodavand og Tingenes oprør, han var absolut på forkant i sine essays om fx mode og filmkunst – ligesom han også nåede (som den første i skandinavien, sandsynligvis) at skrive en lysende og brugbar introduktion til den russiske formalisme. Og så skrev han ikke mindst over 200 små digte, hvoraf han samlede 58 i bogen Idealrealisation, mens Björling sammenstillede en god del posthumt i tidsskriftet Återsken.

Sammen styrede de (Parland var ca. 20 år, Björling ca. 40) i halvandet år Helsingfors' avantgardemiljø under mottoet: "gapa, rulla" (gabe, rulle) – og det er den ånd og det miljø digtene befinder sig i.

Struttende digtsamling
Idealrealisation er en suverænt organiseret digtsamling, der strutter af overskud og vovemod fra titlen og frem. Den består af 4 afsnit med (gude)titlerne Fläckor, Strumpor, Influensa og Grimaser indeholdende små titelløse digte af konstruerede situationer, små øjebliksbilleder af hvad som helst:

Av alla ord
det största:
vadsomhelst.

I Fläckor er pletterne af nærmest klassisk skønhed, men serveret i et nyt sprog:

Dagarna växa –
en rad vita spöken
– gengångere
som återkoma och försvinna.

En sand ung
Parland var en sand "ung": Det er nu'et, der tæller, mens sentimentalitet og filosofi om muligt undgås:

Ha
sentimentalitet
huru käns det
att vara en våt fläck på tapeten?

Ikke at Parlands digte undgår det sentimentale, men han opsøger det ikke, og når det rammer ham, bliver resultatet som i Dagarna växa-digtet, nøgternt og nøgent. Hans hjemmebane var storbyen og fordi han dér fandt sandheden plettet og flænset, holdt han i stedet på det smukke i løgnen og det kunstige.

Man finder en del digte om strømper og andet tøj:

De vida byxornas program:
vi skall vara
mera kläder,
mindre människor,
och själen insydd i uppslagen.

Andre motiver (karakterer) er drikkevarer, reklamer og film:

bioreklamernes andedräkt
sticker som isnålar.

Slutter med et kvæk
Helt ubesværet bevæger han sig ind på nyt lyrisk territorium uden at hype selve nyhedsværdien, men bare fordi det er det, der er levende for ham. Parland navigerede med brændende hjerte. Grimaser er mere forankret i et "jeg", der gennemspiller forskellige attituder til forskellige situationer og Idealrealisation slutter med et kvæk:

Gula kväkande grodor
ur var mänskas mun
oförhappandes:
Man kan inte
man bör inte
man får inte

(t.ex skrive som just nu).

Kan – kvack
bör – kvack
får – kvack
Kvack!

De samlede digte
Broderen Oscar Parland har samlet næsten alle Henrys digte i den tilgængelige Hamlet sade det vackrere og digtene fra Återsken, og de ellers uudgivne digte er ikke mindre gode. De tegner et bredere billede fra symboldominerede men stadig enkle og nærmest selvspisende digte, her for eksempel sidste strofe i et digt fra Återsken:

Först dansade jag med Sorgen
och sedan med Lyckan.
Så dansade vi alla tre
en gammel och vansinnig dans
till en gul blommas
gälla skratt

Men i bogen er også digte om meget små dagligdags ting, der synes skrevet direkte ud af notesbogen (25 år – mindst – før Ginsberg, der erklærede det som sin metode). Der drikkes danskvand og noteringer af alverdens uvæsentligheder fx prisen på the, forbikørende biler, samt sted- og tidsangivelser bliver ubesværet væsentlige og til poesi:

Den (oanständigt?) – gula damen
Trocadero 8.2.28
hennes klänning – själ
lyste
för alla ringlande skuggor.

Låner stadig friske øjne ud
I det hele taget fremstår digtene ofte som en art readymades, der ikke ved, at det er det, de er: Tingene får selv stemme og taler direkte ud af digtene og selv om nu'et nu er 75 år gammelt, er digtene stadigvæk ungdommelige og i stand til at låne friske øjne ud. Der findes ikke noget lignende på dansk.

Bönnelycke var fx nok ung med Parland og mindst ligeså ny- og byglad, men forekommer i sammenligning i dag hysterisk, kalkulerende og ja, gammel. Skulle det endelig være, tror jeg Henry Parland ville befinde sig bedre i selskab med Mikkel Thykier og Superheroes. Oplagt studentergave, hermed.


Syv teksteksempler1.

Ideal-realisationen
– ni säger, den har redan börjat
men jag säger:
vi måste ytterligare sänka prisen.2.

Färgernas helvete
där svart är vitt
solljuset klibbar blod
och kvinnoskratt är gröna,
döden blå.3.

1.2.20 ägde jag
-: 65;
-: 40 tappade jag
-: 25 gav jag föreningen "Mjölkdroppen".

1.2.28:
1000:-
150:- tappade jag
resten söp jag upp.
(säg sen
att livet går framåt!)4.

Ungdom:
hunger
eller en trötthet som
dansar5.
Bensin

Jag är en stor Gud
och mit pris är 3:40 litern
och människorna slår ihjäl varandra
för min skull.

Huii!
då elden kysst mig
och järnet skälve: liv!

vet jag
varför jag så länge
drömt under jorden.6.

Låt avgrunder gapa
– d.v.s. icke gapa,
vad skulla de annars göra?
Låt jorden rulla
– d.v.s. icke rulla
vad skulla den annars göra?

Vad skulla vi själva
göra annat
än gapa och rulla
– d.v.s.7.

Brev för brev
hamras en gammal spik i mitt hjärta:
du får inte
glömma!
Att du en stjärnlös natt
lämnat din själ
ensam
bland snödrivorna.

[ t o p ]       [ h j e m ]