Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

UDDRAG
Henrik Nordbrandt:
Pjaltefisk
Digte
80 sider
Kr. 150,-
Gyldendal
Udkommet 16. september 2004


[Digtet bringes med venlig tilladelse fra forlaget]

 

Af
Henrik NordbrandtOmslag til bogen


*

RELEVANTE LINKS:

Gyldendal.dk kan du finde en del oplysninger om andre af Nordbrandts bøger [brug søgefunktionenen]...

Læs Senturas anmeldelse af Henrik Nordbrandts Egne digte [Gyldendal 1999] – "fra første læsning er man tryllebundet af den umiddelbare skønhed"

Læs Senturas indlevelse af Henrik Nordbrandts erindringer Døden fra Lübeck [Gyldendal 2002]

Jakob Brønnum har hos Det Kgl. Bibliotek skrevet et lille essay om Nordbrandts digtning

 

Teksteksempel

Kærlighedssonet

Jeg erklærer dette digt for at være en sonet:
For det første, fordi det har fjorten linjer.
For det andet, fordi det vil vise sig
allerede i første linje, at have indvarslet
en overraskelse: Nemlig for det tredje
fordi man ikke vil kunne gennemskue
meningen med det, før jeg selv
har fundet den: For det fjerde skal dette her
frem for alt ikke handle om den eneste ene
for den slags findes ikke længere: Og hvilken frihed
at kunne tale sådan om den eneste ene.
Den eneste ene har forladt mig, og jeg er for gammel
til at finde en ny. For det sjette og syvende vrøvler jeg.
Finde en ny! Der er kun den eneste ene.
Så det blev altså en sonet med femten linjer.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbage til Lyriklisten]