<
Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem

 M A G A S I N   F O R   F I L M   -  L I T T E R A T U R   -  T V                 w w w . s e n t u r a . d k

 

 

Omslag til Steler og livstavler

Notat om nye digte

Jesper Bergs seneste digtsamling "Steler og livstavler" indeholder ti meget lange, eksistentielt søgende og ganske enkelt fremragende digte.

 

Af Ulf Joel Jensen

Digtene er spredt ned over de 56 sider i et tilsyneladende tilfældigt mønster med masser af luft mellem både linier og ord. De enkelte digte er dog både tætte og sammensatte og kan ind imellem være en smule vanskelige at gå til.

Som f.eks. i det første digt i samlingen, "Fragmenter fra aftenlandet", hvor der er mange uafhængige, men alligevel indbyrdes forbundne tråde, der snor sig ud og ind mellem hinanden. I dette digt er der en tidslig bevægelse, en kærligehedshistorie, en åndelig eller sjælelig rejse og en forholdsvis konkret, lyrisk ramme. Altsammen knyttes nærmest skødesløst - eller fragmenteret - sammen i digtet; de lægger betydningslag til og ovenpå hinanden i et på en gang kompliceret og ganske ligetil stykke poesi.

Af noterne fremgår det, at bogen er skrevet i København, på Rømø og Ærø og i Yemen, Kuwait, Syrien og Jordan, og den ligefrem emmer af et sprogligt overskud og har en sart tone, der dog ind imellem har en tendens til at kamme over i en overraskende og ikke særlig klædelig storladenhed.
[56 sider, kr. 158,-, Lindhardt & Ringhof]

[ h j e m ]