Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem

 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k

 

FEATURE


Af
Kristian Carlsson

 


Forside til ORDET - Dansk-Svensk Forfatterforenings blad

Kristian Carlsson (f. 1978) er forfatter og redaktør for Dansk-Svensk Forfatterselskabs litterære blad, ORDET.

Carlsson debuterede i 1996. For tiden arbejder han på et "formatprojekt", hvor han afprøver forskellige måder at udgive digte på

I 2000 udgav han således en buddhistisk klippe-klistre loop, Åtta haiku i pseudobuddhistisk loppa, hvor tilfældigheds-princippet afgør, hvilket digt man får serveret. Et af digtene herfra lyder:

       Nuet är språngpunkt    för upplevelsen av ditt förmänskligande.

Læs mere om Dansk-Svensk Forfatterselskab og Carlsson på:
www.clemmedson.com/kristianVagn Steen er seneste modtager af Dansk-Svensk Forfatterforenings hædersdiplom, december 2001, for "sin utrættelige indsats for digtekunst i almindelighed" og "sit virke til gavn for dansk-svenske litterære forbindelser i særdeleshed".

 

Forfattere er selskabsdyr

Hvorfor gå glip af firmafesten, bare fordi man ikke er traditionelt ansat?
Det tænker Kristian Carlsson fra Dansk Svensk Forfatterselskab bl.a. lidt over i denne mini-feature om selskabet.
I selskabets ånd har vi undladt at oversætte teksten.

Även författare är sällskapsdjur. Men vi har ensliga arbetsplatser. Genom författarsällskapen finns möjlighet för oss att då och då hålla varandra sällskap – så att säga på arbetstid. Sinsemellan är vi måhända olikartade – men ändock likasinnade.

Jag är inte den som skulle vilja gå miste om motsvarigheten till firmafest bara för att jag saknar traditionell anställning. Men givetvis är ett författarsällskaps breda kunskap ur ett seriösare perspektiv en möjlig utgångspunkt för ett innovativt och upplyftande litteraturklimat. Ett sätt att känna av det litterära tillståndet i nuet och att i gemenskap inverka på det.

Vinner i upplevelser
Danskt-Svenskt Författarsällskap bildades 1995 och består nu av uppemot 200 författare och översättare inom alla genrer. Att integrera två litterära språkområden är både en större och mindre utmaning. Men det lite större perspektivet blir ofta grädde. Både i medgång och motgång.

Man kan begrunda författarnas ekonomiska och sociala rättigheter. Kanske till och med moraliska skyldigheter i rådande politiska klimat. Man kan begrunda den upphörda spridningen av grannlandslitteratur på originalspråk – och man kan skylla de kommersiella krafterna för det, eller så gör man det inte, för alltid finns frågan om hönan eller ägget.

Nog krävs det ibland en ansträngning för att utveckla den fullgoda förståelsen av ett närbesläktat språk. Men därefter är man en vinnare. Det finns heller ingen som kan påstå att det är helt okomplicerat att läsa sin Shakespeare första gången i original – men efter den inledande bekantskapen flyter varje följande pjäs allt lättare. Man vinner upplevelser.

Kreativiteten brister av normer
För hundra år sedan var det nordiska litteraturklimatet en gemenskap som sunt nog bröt upp också den förutvarande nationalromantiken och grupperingar uppstod som fick världsomnämnd inverkan på litteraturdebatten. Paris och Berlin i all ära, men København kom heller aldrig till korta.

Hade det förra sekelskiftets författare mer gemensamt? Man kan inte tro det, även om tillgängligheten till världen som helhet då var med begränsad. Världsuppfattningen har förskjutits på övergripande sätt. Det kunde vara en allmänt vedertagen regel och är åtminstone ett fullgott rättesnöre att i alla slags möten uppstår ett större sammanhang. Författaren vet också att kreativiteten alltid brister i vett och etikett gentemot normer, förutfattade meningar och fördomar. Samarbetet mellan grannländer är fortfarande avantgarde även om författare har möjlighet att ha kontakt med indonesiska och peruanska kolleger.

Vi är för varandra gott sällskap.

Aktiviteterna i författarsällskapet
Hittills har Danskt-Svenskt Författarsällskap bland annat (och utan inbärdes ordning) framställt tre tvåspråkiga antologier, inrättat sig och sitt bibliotek i Litteraturens Hus i Malmö, startat det litterära bladet ORDET, hållit bokreceptioner i Malmö och i København med medlemmarnas aktuella böcker, haft författarframträdanden lite varstans, samt delat ut diplom för författargärningar i dansk-svensk anda.

Några av de återkommande aktiviteterna är endast årsgamla och så bör det vara om man vill göra anspråk på att upprätthålla en lika sund som ständig vidareutveckling. Fler nyheter kommer sannerligen att presenteras under de kommande åren.

Och det är alltid något för avhjälpandet av sällskapssjukan.

 

[ t o p ]       [ h j e m ]