Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

UDDRAG
Simon Grotrian:
Korstogets lille tabel
Digte
80 sider
Kr. 199,-
Borgen
Udkommet 30. april 2004


[Digtet bringes med venlig tilladelse fra forlaget]

 

Af
Simon Grotrian 
Omslag til bogen
"Jeg har en kæmpemæssig afgrund indvendig, som jeg haler alt muligt op af. Men jeg er hele tiden hyperbevidst om, hvad jeg gør. Hvis andre synes, det er dunkelt og uforståeligt og ikke hænger sammen, kan jeg ikke gøre noget ved det. Storm P. siger, at et kunstværk, der skal forklares, er der noget uldent ved. Det, synes jeg, er sandt".
Citat: Simon Grotrian i samtale med Henning Thøgersen [Englen bag gardinet – trykt i Weekendavisen 28. maj 2003]

"[...] man kan have svært ved at finde de danske aner i din digtning, medmindre man bevæger sig tilbage til en ekspressionisme som hos Harald Landt-Momberg eller det imagistiske hos Gustaf Munch-Petersen. Hvordan er dit forhold til traditionen, både den danske og den udenlandske?
»Mht. den danske tradition bestræber jeg mig på at læse alt fra Thomas Kingo til Lene Henningsen. Landt-Momberg har jeg dog ikke stiftet bekendtskab med. Jeg synes ikke, jeg ligner de andre særlig meget, men det kan være svært at se udefra. Når jeg læser de danske digtere, er det også meget lidt, jeg tager med mig. Læsningen fungerer mere som en undersøgelse af, hvordan man kan skrive, og det hele drejer sig vel om tryghed. Det kan være rart at beskæftige sig med digte af landsmænd og -kvinder. Når det gælder den udenlandske tradition, læser jeg mest de mere klassiske digtere. Men også her er det en kæmpemæssig undersøgelse af digtningens muligheder, som jeg nok aldrig bliver færdig med [...]"
Citat: Simon Grotrian til Stefan Kjerkegaard i interview [At bebo en eksplosion – Weekendavisen 10. juli 1998]

"Simon Grotrians udvalgte digte er uoverkommeligt krævende for en ensom læser, men anbefales som genstand for granskning og diskussion".
Citat: Erik Skyum-Nielsen i anmeldelse af Simon Grotrians Udvalgte digte [Information 5. juni 2003]*

RELEVANTE LINKS:

Læs et digteksempel fra Simon Grotrians Udvalgte digte [Borgen, 2003] på Lyriklisten, hvor du også kan finde flere relevante links...

Er Grotrians digte ren tungetale? Så hent hjælp i Mikkeline Blatt Hoffmeyers Udkast til en håndbog i grotriansk...

Se en fortegnelse over samtlige udgivelser af Simon Grotrian...

 

Teksteksempel

Uddrag fra Korstogets lille tabel

Solen, du har set imellem danefæ
vil smutte som en perle ud af kirkerne
og bårerne på kegler ryste hænder ned
fra evigheden.

Englen navigerer med skalotteløg
en særlig gobelin, jeg vil forsvinde i
med nøgen isse
verdensmaven åbnedes
og fuglereder daler.

Depressionen kribler
hesteskoen smilede til døren
og en glorie i wc-kummen
månen dukker frem
og kaster lys i tomme stuer
for de andre er i løbetid.

Vorherre genner ræve
over puden med din kind
han skænker stjerneskud i glasset
på dit bord
han trækker digte op ved rødderne
der snorker på en mark.

Jeg lagde skinnerne om nakken
og kan understøtte horderne, der morer sig
min helse sidder fast i en maskine.

Der er te i denne bispehue
vogne slynges ind igennem kistelåg.

Regenter stammer.

Hérfra svulmer hjerterne
til minuskåd
som jordbær i et lyn
på havets bund.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbage til Lyriklisten]