Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem

 M A G A S I N   F O R   F I L M   -  L I T T E R A T U R   -  T V                 w w w . s e n t u r a . d k

 

ANMELDELSE
Thomas Hvid Kroman:
Tilstandsrapporter
159 sider
Kr. 199,-
Borgen


Overdosis

 

 

Af Jonas Olesen

 

omslag

 

'Tilstandsrapporter' er Thomas Hvid Kromanns anden bog, efter han debuterede med digtsamlingen 'Vexelstrøm i 1998.
I 'Tilstandsrapporter' er digtningen afløst af prosa. Bogens tolv 'rapporter' udgøres af en række tilsyneladende selvbiografiske beskrivelser af forfatterens rejser rundt omkring i verden.

Uden den større hensynstagen til kronologi og sammenhæng væver rapporterne sig ind og ud af hinanden i en lang fragmenteret tekststrøm, der kun glimtvis formår at blive vedkommende. Vi følger forfatteren gennem bl.a. New york, Egypten og Australien på en række 'oplevelsesrejser'. hvorunder der gøres en lang række refleksioner over civilisation, samfund og identitet. De lange reflekterende passager afbrydes ofte af uvedkommende stedsbeskrivelser og meningsløse informationer om alt mellem himmel og jord.

Forfatteren tilstræber en meget "beat -agtig" attitude til omverdenen, han drikker sig fuld (et gennemgående billede, er aspriner der langsomt opløses i et glas vand ) muntrer sig med to sekstenårige piger, filosoferer lidt over et eller andet tilfældigt, drikker sig fuld igen, og så videre.

Grundlæggende virker det som om forfatteren er ude i en form for eksistensielt projekt, hvor han 'prøver at fare vild' i en slags tilstræbt forvirring af sanserene. En slags flugt fra den vestlige verdens materialisme, i en søgen efter mere autentiske værdier og oplevelser. Igen med forbillede i beat-generationen. Men lykkedes projektet? Det forbliver uforklaret, og det gør også forfatterens intention om at skrive en bog om det.

I ganske få passager får den ujævne tekststrøm en hypnotisk og medrivende effekt, hvor man suges ind i et velfungerende flow, men flowet afbrydes gang på gang af nyttesløse informationer og pseudorefleksioner, der aldrig hæver sig over lommefilosofien eg klichéernes niveau. Handlingen er ufokuseret, billedsproget er konstrueret udi det irriterende. "underbevidsthedens indkøbsseddel" og "selvmedlidenhedens overdosis" er bare to eksempler på den gennemgående inkonsistente måde forfatteren behandler sproget på.

Hverken bogen eller projektet lykkedes, i hvertfald ikke formmæssigt. Men det er ikke fordi Thomas Hvid Kromann ikke har noget på hjerte, tværtimod. Bogen er ved at springe af iver og fortællelyst, og meget tydeligt, en stor lyst til at skrive. Men den store entusiasme er også dens egentlige problem, forfatteren vil beskrive så mange forskellige ting, at resultatet bliver et uvedkommende rodsammen af anekdoter og strøtanker, der nægter at samle sig til egentlig handling.

 

[ t o p ]       [ h j e m ]