Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem

 M A G A S I N   F O R   F I L M   -  L I T T E R A T U R   -  T V                 w w w . s e n t u r a . d k

 

 

Notat om Borgens verdenslyrik

Serien, der er planlagt til at rumme 20 bind, præsenterer sig i et enkelt og diskret udstyr, en farvet ramme omkring titel og forfatternavn. Oversættelsen står side om side med originalsproget.

 

Af Johnny Hedegaard Madsen

Foreløbig er der kommet tre bind: Først den østriske digter Peter Waterhouse (1956), der leger og eksperimenterer med vores opfattelse af sprog og ting. Han siger et sted, at det der interesserer ham er fejltagelserne. Det er hans metode. Læs i øvrigt mere om Waterhouse i Sentura #6.

Den anden i serien er den italienske Ungaretti (1888-1970), repræsentant for hermetismen, der svinger sin pen som et blinkende barberblad og laver rifter i stilheden. Digtet "Mit hjem" lyder:„Overrasket / over en så / vedholdende kærlighed // Jeg troede jeg havde spredt den / i verden."

Tredje digter i rækken er den finske oprører og enfant terrible, Pentti Saarikoski (1937-1983), der for sjov engang kaldte sig „The Poet of Finland", og hvis digte er ærlige notater på hans voldsomme og utålmodige hast igennem verden. Et digt uden titel:„Ved vejkrydset står en mand / helt ubevægelig; / som om han er holdt op med at vente".

Risikovillig lyrik
Seriens redaktører, Erik Skyum-Nielsen og Niels Frank siger til Berlingske Tidende: „Vi ville gerne bringe en risiko ind i dette projekt. Serien skal ikke bare være en samling af store digtere, som enhver kan remse op i søvne." Med andre ord, så har de heldigvis forsøgt at undgå det tunge kedelige præg, der kan hænge over „pligtoversættelses-serier."
Nye bind er på vej, og vi kan glæde os til bøger af navne som Gertrude Stein, Kurt Schwitters og den spændende Else Lasker-Schüler. Forfattere som alle, der har læst Poul Borums "Poetisk modernisme", længe har kendt; men savnet at kunne læse på dansk. Kun kr. 99,- for henved 150 siders poesi, koster disse litterære vingeslag, som suser ind i det danske poetiske landskab.

[ h j e m ]